microindustrializare

programul

2013 – 2020

fonduri nerambursabile 2020

Companiile vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat și orientat către producția de materiale sanitare, a declarat duminică ministrul economiei,Virgil Popescu. El a precizat că acest program ar putea fi lansat în cursul săptămânii viitoare:”Vom lansa probabil un program săptămâna viitoare. Am remodificat programul de microindustrializare cu granturi de până la 200.000 de euro și încercăm să-l ducem în mod special către producția de materiale sanitare. Așa cum am spus, această criză ne-a învățat că dependența de importuri din china și din alte țări, nu din ue, unde suntem membri, ne-a făcut foarte fragili în fața unei crize de o asemenea amploare. Vom dori să producem materialele esențiale în țară și vom începe prin măsuri mai mici întâi, cum vorbeam de acest grant de 200.000 de euro pe care vrem să-l dăm pentru companii să își adapteze special liniile de fabricație pentru materialele sanitare pentru început. Vorbim de altceva, nu de liniile de credit de care se vorbea. Nu avem mulți bani pe această linie, dar vrem să începem să vedem ce companii și câte vor putea să acceseze acești bani”, a explicat Virgil Popescu, la Realitatea TV.

Cheltuieli eligibile conform ultimului ghid corespunzator anului 2019:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente it tehnică de calcul tip pc, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
 • Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale.
 • Autoutilitare din categoria n1, n2, n3, cu excepția vehiculelor de teren simbol g, conform ordinului mlptl 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.
 • Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare.
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție ., inclusiv din elemente prefabricate.
 • Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform h.g. nr. 2139.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting) 
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.
 • Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului;

Beneficiari eligibili conform ultimului ghid corespunzator anului 2019:

 • Societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare București-Ilfov.

Conditii de eligibilitate conform ultimului ghid corespunzator anului 2019:

 • Sunt organizate în baza legii nr. 31/1990 Sunt IMM
 • Au capital social integral privat
 • Asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
 • Sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul româniei; codul caen pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul programului și autorizat a fi desfășuratla momentul inscrierii online
 • Au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere aplanului de afaceri
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității.
Estimare gratuita

Solicitati o oferta